Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LXX Sesja w dniu 26 marca 2018, godz. 15:30, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101
EO.0002.70.2018JK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu.
3.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego.
4.
Informacja w sprawie ul. Skarżyńskiego- I etap.
5.
Zamknięcie sesji