Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XXXVII Sesja w dniu 25 maja 2022, godz. 13:00, w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Kościuszki 5

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27.04.2022 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2022-2032
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na 2022 rok.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Łazy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” z siedzibą w Siamoszycach na kolejne okresy programowania.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
13.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach za 2021 rok w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
14.
Informacje i sprawy różne.
15.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
16.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
17.
Zamknięcie sesji.14:45