Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 006-Komisja Mieszkaniowa, 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
21 Posiedzenie w dniu 10 maja 2022, godz. 16:00, w Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli ul. Wałowa 46
BR.III.0012.5.21.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Przedstawienie funkcjonowania Domu dla Dzieci i Młodzieży przez Dyrektora placówki.
3.
Omówienie realizacji projektu mieszkań chronionych przy ul. Sobieskiego.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zamknięcie obrad Komisji.