Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
20 Posiedzenie w dniu 4 maja 2022, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR.III.0012.5.20.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Sprawozdanie z realizacji programu „Stalowowolska Duża Rodzina”.
3.
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021 dla Gminy Stalowa Wola.
4.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli za rok 2021.
5.
Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Stalowa Wola na lata 2021-2023 za rok 2021.
6.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021.
7.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2020-2022 za rok 2021.
8.
Sprawozdanie z realizacji Stalowowolskiego Programu Wspierania Seniorów na lata 2021-2023 za rok 2021.
9.
Sprawy bieżące.
10.
Zamknięcie obrad Komisji.