Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Posiedzenie w dniu 13 grudnia 2018, godz. 15:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE-BRM.0012.7.11.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Poznańskiej i Woźniaka oraz jeziora Skrzynki Duże, obręb geodezyjny Skrzynki i Kórnik, gmina Kórnik.
c)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik - etap I,
3.
Omówienie wybranych zagadnień z dziedziny Planowania Przestrzennego.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
mail mieszkańca
5.
Zakończenie posiedzenia.20:36