Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 21 marca 2018, godz. 08:30, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.3.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porzadku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Rozpatrzenie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku.
Załączniki
skarga SP 1
4.
Rozpatrzenie petycji mieszkańców os. Tygrysiego w miejscowości Dachowa.
Załączniki
petycja
5.
Wolne głosy, wnioski i informacje.
6.
Zakończenie posiedzenia.