Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 21 marca 2018, godz. 11:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.4.3.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
kekips_2018.02.21
3.
Rozpatrzenie pisma Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kamionkach.
4.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik,
b)
zmieniająca uchwałę Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie utworzenia Żłobka w Kamionkach oraz nadania mu statutu.
Załączniki
zlobkizlobki-uz
5.
Wysłuchanie informacji na temat działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - zakres opieki społecznej, pomoc rodzinie, pomoc potrzebującym szczególnie w okresie zimowym.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
zapoznanie się z pismem, które wpłynęło do Komisji
7.
Zakończenie posiedzenia.