Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 7 marca 2018, godz. 13:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok.105
BRM.KR.0012.6.4.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz ( BRM.1510.1.2018 )
3.
Procedowanie nad kontrolą prawidłowości stosowanych procedur i działań w zakresie naliczania, poboru i egzekwowania podatku od nieruchomości.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.