Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
LVI Sesja w dniu 2 marca 2018, godz. 15:00, w Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Przyjęcie protokołu z obrad LIV i LV sesji Rady Powiatu.
3.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LIV sesji Rady Powiatu.
Załączniki
sprawozdanie 02 03
4.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LIV sesji Rady Powiatu.
5.
Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2017 roku.
Załączniki
spraw referat drog
6.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2017 roku.
7.
Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca Uchwałę nr XLIX/318/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
Załączniki
pozytek 02 03
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030 wraz z autopoprawkami.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok wraz z autopoprawkami.
11.
Interpelacje i zapytania radnych.
12.
Wnioski i oświadczenia radnych.
13.
Wolne głosy i wnioski.
14.
Komunikaty.
15.
Zakończenie obrad.