Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów
31 Posiedzenie w dniu 29 marca 2022, godz. 17:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Popiełuszki 10, sala konferencyjna (II piętro)
BR.0012.2.31.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2022roku.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2022rok.
4.
Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
5.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/528/2021 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania nabywania i wykupu.
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Stalowa Wola wspólnie z Gminą i Miastem Nisko, Gminą Sandomierz i Miastem Tarnobrzeg stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Stowarzyszenie Czwórmiasto”.
7.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach.
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności czynszowej (dot. kwoty 37.139,12zł).
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności czynszowej (dot. kwoty 18.731,59zł).
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 36.933,70zł).
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowej (dot. kwoty 24.162,82zł).
13.
Opinia Komisji w sprawie zamiaru objęcia przez Gminę Stalowa Wola udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o.
Załączniki
udziały SIM
14.
Opinia Komisji w sprawie użyczenia lokalu dla Stowarzyszenia „Strefa Spotkań”.
15.
Zamknięcie obrad Komisji.