Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XXXV Sesja w dniu 30 marca 2022, godz. 13:00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5.

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 23.02.2022 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Łazy na 2022 rok.
Załączniki
7Głosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach.
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łazy na lata 2022-2025".
Załączniki
10Głosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.
Załączniki
11Głosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy w 2022 roku".
Załączniki
12Głosowanie
13.
Informacje i sprawy różne.
14.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
15.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
16.
Zamknięcie sesji.14:13