Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
23 Posiedzenie w dniu 23 marca 2022, godz. 16:30, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR.0012.4.23.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Informacja dotycząca przygotowania szkół w Stalowej Woli pod kątem przyjęcia dzieci z Ukrainy.
3.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola, za 2021r.
4.
Sprawy różne.
5.
Zamknięcie obrad Komisji.