Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębnie / Komisja Wspólna
XXVIII w dniu 14 lutego 2018, godz. 14:45, w sali posiedzeń w UM w Dębnie
BRM0012

Dyskusja

1.
Opinia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębno na lata 2017-2023
2.
Sprawy różne.