Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Dębnie / Radni
L Sesja w dniu 14 lutego 2018, godz. 15:00, w sali posiedzeń w UM w Dębnie.
BRM 0002

Dyskusja

1.
Sprawy regulaminowe:
a)
otwarcie sesji RM,
b)
stwierdzenie quorum,
c)
przedstawienie porządku obrad.
2.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębno na lata 2017-2023.
3.
Zamknięcie sesji RM.