Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 21 lutego 2018, godz. 09:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.2.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Rozpatrzenie petycji mieszkańców os. Tygrysiego w miejscowości Dachowa.
Załączniki
petycja
4.
Wolne głosy, wnioski i informacje.
5.
Zakończenie posiedzenia.