Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
39 Posiedzenie w dniu 2 marca 2022, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.7.39.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Zagospodarowanie terenu osiedli , uzbrojenie terenu , komunikacja wewnętrzna oraz połączenie z miejskim układem komunikacyjnym.
3.
Opinia Komisji w sprawie zamiaru objęcia przez Gminę Stalowa Wola udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o.
Załączniki
udziały SIM
4.
Opinia Komisji w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/571/2021 Rady Miejskiej w Stalowej Woli.
5.
Zamknięcie obrad Komisji.