Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 21 lutego 2018, godz. 11:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE-BRM.0012.4.2.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie pprządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
kekips_2018.01.24
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Kórniku,
b)
w sprawie ustanowienia na terenie Miasta i Gminy Kórnik roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego
c)
upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Załączniki
opsops-uz
d)
powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Załączniki
lawnicylawnicy-uz
4.
Wysłuchanie informacji na temat:
a)
działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
Załączniki
sprawozdanie
b)
działalności Gminnego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych,
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.