Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
18 Posiedzenie w dniu 27 stycznia 2022, godz. 16:00, w trybie zdalnym
BR.III.0012.5.18.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.16:04
2.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022.16:22
3.
Zamknięcie obrad Komisji.16:22