Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów, 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska, 005-Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta
30 Posiedzenie w dniu 27 stycznia 2022, godz. 17:00, w trybie zdalnym
BR-III.0012.2.30.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.17:01
2.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stalowa Wola do związku stowarzyszeń pn. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. (pkt 2 opiniuje Komisja Inicjatyw Gospodarczych)17:46
3.
Opinia Komisji w sprawie przeznaczenia do wynajmu lokalu użytkowego przy ul. Kwiatkowskiego. (punkty od 3 do 6 opiniują trzy Komisje)17:07
4.
Opinia Komisji w sprawie przedłużenia umowy najmu Stowarzyszeniu Kibiców.17:24
5.
Opinia Komisji w sprawie rozszerzenia umowy użyczenia lokalu dla NZOZ „Medyk” Sp. z o.o.17:29
6.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.17:40
7.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy produkcyjno-usługowej Nr 1 w Stalowej Woli. (punkty od 7 do 16 opiniuje Komisja Gospodarki Komunalnej).18:33
8.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.17:51
9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działki nr 1147/16, 1147/18 itd.).17:54
10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody zgody na nabycie nieruchomości ( dot. działki nr 625/2).17:56
11.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 584/2, 584/3, itd.).17:59
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. działki nr 732, 733).18:35
13.
Opinia Komisji w sprawie interwencji dot. zaśmiecania posesji przy ul. Kochanowskiego w Stalowej Woli18:43
14.
Opinia Komisji w sprawie użyczenia części działki Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Metalowców 17.18:52
15.
Opinia Komisji w sprawie przebudowy ul. Parkowej.19:04
16.
Opinia Komisji w sprawie pisma firmy Eurometal S.A.19:17
17.
Zamknięcie obrad Komisji.19:17