Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 002-Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
16 Posiedzenie w dniu 25 stycznia 2022, godz. 17:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR-III.0012.6.16.2022

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia komisji.
2.
Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.
3.
Wnioski radnych w kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
4.
Wnioski skierowane przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Stalowej Woli.
5.
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022.
6.
Zamknięcie obrad Komisji.