Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 24 stycznia 2018, godz. 09:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.1.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3.
Zapoznanie się z wnioskiem mieszkańca miejscowości Kamionki.
4.
Przyjęcie rocznego planu pracy Komisji, w tym harmonogramu prac kontrolnych w celu sporządzenia wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 r.
5.
Wolne głosy, wnioski i informacje.
6.
Zakończenie posiedzenia.