Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 24 stycznia 2018, godz. 11:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.4.1.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porzadku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a)
planu dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kórnik.
b)
propozycja wprowadzenia na najbliższą sesję projektu uchwały ws. określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym
Załączniki
oswiataoswiata-uz
4.
Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2018 rok.
Załączniki
plan-pracy-na-2018
5.
Zapoznanie się z ofertą wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kórnik.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.