Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 30 stycznia 2018, godz. 13:00
BRM.KR.0012.6.2.2018

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Rozpatrzenie skarg na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz ( BRM.1510.3.2017, BRM.1510.4.2017, BRM.1510.5.2017 ).
3.
Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz ( BRM.1510.6.2017 )
4.
Procedowanie nad kontrolą prawidłowości stosowanych procedur i działań w zakresie naliczania, poboru i egzekwowania podatku od nieruchomości.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Zakończenie.