Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
LIV Sesja w dniu 18 stycznia 2018, godz. 15:00, w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Powiatu.
3.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LIII sesji Rady Powiatu.
Załączniki
sprawozdanie 18-01
4.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LIII sesji Rady Powiatu.
5.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.
6.
Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2017 rok.
7.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2017 roku.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej mającej swój przebieg na terenie Gminy Jarocin od granicy powiatów średzkiego/jarocińskiego przez miejscowośći Mieszków, Cielcza oraz miasto Jarocin (ulice Poznańska i Wojska Polskiego) do skrzyżowania łącznika drogi S11 z drogą krajową nr 11.
Załączniki
s11
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie.
Załączniki
zsp1
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
Załączniki
adm rzadowa-1
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030.
Załączniki
wpf 18 01
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok.
Załączniki
zmiany 18 01
13.
Rozpatrzenie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
14.
Rozpatrzenie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Gminie Jarocin pomocy rzeczowej na budowę łącznika byłej drogi krajowej nr 11 z drogą krajową nr 12.
Załączniki
pomoc gm jarocin
15.
Rozpatrzenie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia 24 maja Powiatowym Dniem Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.
Załączniki
uchw dzien pamieci
16.
Rozpatrzenie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLV/290/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości.
Załączniki
omylka pisarska ur
17.
Interpelacje i zapytania radnych.
18.
Wnioski i oświadczenia radnych.
19.
Wolne głosy i wnioski.
20.
Komunikaty.
21.
Zakończenie obrad.