Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Łazach / Sesje Rady Miejskiej w Łazach
XXXIII Sesja w dniu 19 stycznia 2022, godz. 13:00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach, ul. Kościuszki 5.

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Zatwierdzenie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 15.12.2021 r.
4.
Sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.
Interpelacje radnych.
6.
Zapytania i wnioski radnych.
7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2022-2032.
Załączniki
7Głosowanie
8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łazy na 2022r.
Załączniki
8Głosowanie
9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej.
Załączniki
9Głosowanie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na 2022 rok.
Załączniki
10Głosowanie
11.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2022 rok.
Załączniki
11Głosowanie
12.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach na 2022 rok.
Załączniki
12Głosowanie
13.
Informacje i sprawy różne.
14.
Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
15.
Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji.
16.
Zamknięcie sesji.14:18