Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów
29 Posiedzenie w dniu 20 grudnia 2021, godz. 16:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10 (sala konferencyjna – II piętro). Posiedzenie odbędzie się przy udziale Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej
BR-III.0012.2.29.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Przyjęcie wniosków do budżetu miasta na 2021r. zgłoszonych przez poszczególne Komisje Stałe Rady Miejskiej, zgodnie z procedurą uchwalania budżetu miasta.
3.
Zamknięcie obrad Komisji.