Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 003-Komisja Budżetu i Finansów, 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska, 005-Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta
28 Posiedzenie w dniu 15 grudnia 2021, godz. 16:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10 (sala konferencyjna – II piętro)
BR-III.0012.2.28.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku. (punkty od 2 do 9 opiniują trzy Komisje)
3.
Projekt uchwały budżetowej miasta Stalowa Wola na 2022 rok.
4.
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stalowa Wola.
5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2021rok.
6.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2021-2023 dla Gminy Stalowa Wola”.
7.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
8.
Opinia Komisji w sprawie użyczenia na czas nieokreślony pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Staszica 14.
Załączniki
użyczenie MDK
9.
Opinia Komisji w sprawie użyczenia lokali użytkowych przy ul. Kwiatkowskiego.
Załączniki
użyczenie Muzeum
10.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia opinii o lokalizacji kasyna gry (Estrada Polska) (punkty 10 i 11 opiniuje Komisja Inicjatyw Gospodarczych
11.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia opinii o lokalizacji kasyna gry (Novobet)
12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. działek nr 1147/21, 1147/20 i in.). (punkty od 12 do 19 opiniuje Komisja Gospodarki Komunalnej)
13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dot. części działki nr 91/1).
14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 933/2).
15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. dz. nr 161/1.
16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości (dot. dz. nr 167/16).
17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości.
19.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia IV i V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście w Stalowej Woli.
20.
Zamknięcie obrad Komisji.