Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni-SESJA
XLII Sesja w dniu 28 grudnia 2017, godz. 13:00, w Sali Posiedzeń Rady MiG Kórnik, ul. Rynek 1- ratusz bniński
SE-BRM.0002.13.2017 - SESJA BUDŻETOWA

Dyskusja

1.
Część I - robocza. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.
3.
Przyjęcie protokołów z XL i XLI Sesji Rady Miasta i Gminy Kórnik.
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej:
a)
z wykonania przetargów
Załączniki
grudzien
b)
z działalności Straży Miejskiej w Kórniku,
Załączniki
grudzień
c)
z pozyskiwania środków pozabudżetowych,
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta i Gminy Kórnik.
b)
skargi na działania sołtysa sołectwa Kamionki
c)
stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
d)
ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Kórnik dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
e)
zbycia w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Dziećmierowo
f)
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i wynajęcia nieruchomości lokalowej, położonej w Kórniku
g)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Biernatki
h)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie Os. Świerkowego, Os. Brzozowego, Os. Lipowego oraz w rejonie ul. Jesiennej i ul. Zimowej, obręb Skrzynki, gmina Kórnik
i)
wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok niewygasających z upływem roku budżetowego.14:20
8.
Interpelacje i zapytania radnych.
9.
Odpowiedzi na interpelacje.14:56
10.
Część II - budżetowa.
a)
prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (2018-2027) oraz projektu budżetu dla Miasta i Gminy Kórnik na 2018 rok - Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik,
b)
przedstawienie opinii RIO w Poznaniu na temat projektu WPF oraz budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2018 rok,
c)
przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów nt. budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2018 rok,
d)
dyskusja nad projektem budżetu oraz WPF,
e)
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2018-2027
f)
rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2018 rok.
g)
rozpatrzenie projektu uchwały ws.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (droga)
h)
rozpatrzenie projektu uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (izby)16:30
11.
Wolne głosy i wnioski.Informacje.
12.
Zakończenie sesji.17:11