Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 20 grudnia 2017, godz. 10:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE-RBM.0012.6.14.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
krew_2017.11.21 p
3.
Rozpatrzenia skargi na działania sołtysa sołectwa Kamionki.
4.
Wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.