Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Komisja Oświatowo-Społeczna
Posiedzenie w dniu 8 grudnia 2021, godz. 10:00, w sali sesyjnej Biblioteki Publicznej przy ul.Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie.
SO.012.4.8.2021

Dyskusja

1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.10:21
2.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 dla Miasta i Gminy Murowana Goślina.10:38
3.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2022-2024.10:45
4.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2022 rok.10:56
5.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej na rok 2022.11:09
6.
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Murowana Goślina Panu Janowi Grabkowskiemu.11:18
7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały,w sprawie wysokości diet radnych gminy Murowana Goślina.11:40
8.
Projekt uchwały w sprawie skargi [...] na Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.11:42
9.
Sprawy bieżące.11:44