Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Murowanej Goślinie / Komisja Gospodarcza, Komisja Oświatowo-Społeczna
Posiedzenie w dniu 24 listopada 2021, godz. 10:00, w sali sesyjnej Biblioteki Publicznej przy ul.Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie-odwołane
SO.012.8.2021, SO.012.4.7.2021

Dyskusja

1.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2022-2041.
2.
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
3.
Sprawy bieżące.