Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LXV Sesja w dniu 20 listopada 2017, godz. 15:00, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101
EO.0002.65.2017JK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2017 rok.
3.
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.
4.
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
5.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Boguszach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Boguszach.
6.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Geniuszach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Geniuszach.
7.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Malawiczach Dolnych.
8.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starej Kamionce.
9.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starej Rozedrance.
10.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. dama Mickiewicza w Sokółce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce.
11.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce.
12.
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce.
13.
Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Wojewody Podlaskiego wraz z odpowiedzią na skargę.
14.
Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Wojewody Podlaskiego wraz z odpowiedzią na skargę.
15.
Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Wojewody Podlaskiego wraz z odpowiedzią na skargę.
16.
Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Wojewody Podlaskiego wraz z odpowiedzią na skargę.
17.
Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Wojewody Podlaskiego wraz z odpowiedzią na skargę.
18.
Zamknięcie sesji.