Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Posiedzenie w dniu 22 listopada 2017, godz. 13:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego.
SE-BRM.0012.5.9.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Załączniki
k.rios_2017.10.18
3.
Spotkanie z właścicielami nieruchomości nad jeziorem w rejonie ul.Prowent w Kórniku.
5.
Zapoznanie się z wnioskiem sołectwa Radzewo w sprawie zmiany FS na 2017 rok.
6.
Wyrażenie opinii nt. budowy węzła betoniarskiego w miejscowości Czołowo.
7.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
8.
Zakończenie posiedzenia.