Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 21 listopada 2017, godz. 12:00, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.6.13.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
Załączniki
krew_2017.10.11
4.
Zapoznanie się z wynikami audytu Kórnickiego Ośrodka Kultury.
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
a)
zapoznanie się z odpowiedzią na skargę,
b)
zapoznanie się z odpowiedziami na wnioski Komisji.
Załączniki
odp. na wniosek
6.
Zakończenie posiedzenia.