Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LXIV Sesja w dniu 13 listopada 2017, godz. 15:30, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101
EO.0002.64.2017JK

Dyskusja

2.
Wręczenie zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze na radną.
3.
Złożenie ślubowania przez radną.
4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu.
5.
Projekt uchwały w sprawie powołania do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce radnego Czesława Poskrobko.
6.
Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sokółce.
7.
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
8.
Projekt uchwały w sprawie rozpoczęcia prac projektowych nad rekonstrukcją i upamiętnieniem Dworu Sucholda.
10.
Wolne wnioski.
11.
Zamknięcie sesji.