Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu /
w dniu 22 listopada 2017, godz. 13:00, w Urzędzie Miasta i Gminy, Swarzędz, ul. Rynek 1 pok.nr 207
BRM.KŚiRW.0012.3.10.2017

Dyskusja

0
Godz.13.00 – „Bezpieczna gmina, bezpieczny mieszkaniec” spotkanie sołtysów z przedstawicielami Policji .
0
Godz.13.30 - spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.
0
Omówienie materiałów sesyjnych.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2018 – Rokiem Obchodów Jubileuszu 380 – lecia Nadania Praw Miejskich Miastu SWARZĘDZ.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 2.
0
Propozycja wprowadzenia do porzadku obrad: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Gortatowie oddanej w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.
0
Propozycja wprowadzenia do porzadku obrad: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu na os. Kościuszkowców.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zalasewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wierzonce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wierzonce.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Paczkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Paczkowie.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/372/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu, prawa własności działki zabudowanej, położonej w Zalasewie oznaczonej numerem 242/1.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Cybińska.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Działkowa.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Gołębia.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby – Malownicza.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gortatowo – Cyprysowa.
0
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo – Zaleśna.
0
Godz.14.00 - otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
0
Opiniowanie projektu budżetu na 2018 rok.
0
Przyjęcie planu pracy na rok 2018.
0
Sprawy bieżące.
0
Zakończenie.