Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 21 listopada 2017, godz. 14:30, w Urzędzie Miasta i Gminy, Swarzędz, ul. Rynek 1 pok.nr 105
BRM.KOKiS.i KSS. 0012.10.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2018 – Rokiem Obchodów Jubileuszu 380 – lecia Nadania Praw Miejskich Miastu SWARZĘDZ.
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2017 -2036.
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017-2023.
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 2.
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu.
g)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu.
h)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu.
i)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zalasewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie.
j)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy.
k)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wierzonce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wierzonce.
l)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Paczkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Paczkowie.
m)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/372/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu, prawa własności działki zabudowanej, położonej w Zalasewie oznaczonej numerem 242/1.
n)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Cybińska.
o)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Działkowa.
p)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – Gołębia.
r)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby – Malownicza.
s)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gortatowo – Cyprysowa.
t)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo – Zaleśna.
3.
Przyjęcie planów pracy Komisji na 2018 rok.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Zakończenie.