Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LXIII Sesja w dniu 31 października 2017, godz. 15:30, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1 sala 101
EO.0002.63.2017JK

Dyskusja

1.
Otwarcie sesji.
2.
Wręczenie zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze na radnego.
3.
Złożenie ślubowania przez radnego.
4.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Miasta Sokółka przy ul. Grodzieńskiej wraz z opinią prawną.
5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka w granicach administracyjnych i części obszaru gminy Sokółka wraz z opinią prawna.
6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka na 2017 rok.
7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2017-2022.
8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na cel publiczny na rzez Powiatu Sokólskiego.
9.
Informacja w sprawie incydentu na składowisku w Karczach.
10.
Zamknięcie sesji.