Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej
Posiedzenie w dniu 25 października 2017, godz. 12:30, w sali posiedzeń ratusza bnińskiego
SE-BRM.0012.4.11.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku,
Załączniki
11-uz
b)
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im.Teofili z Działyńskich Szołdrskiej - Potulickiej w Kórniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej - Potulickiej w Kórniku,
Załączniki
22-uz
c)
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Wójkiewicza w Radzewie,
d)
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie,
Załączniki
4-szcz4-szcz-uz
e)
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kamionkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kamionkach.
Załączniki
5-kam5-kam-uz
3.
Zakończenie posiedzenia.