Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, 008-Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia
20 Posiedzenie w dniu 17 września 2021, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR- III.0012.4.20.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Stalowej Woli w wieku powyżej 65 lat. (opiniuje Komisja Rodziny)
3.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Stalowa Wola na przystąpienie do realizacji projektu p.pn „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” (punkty od 3 do 5 opiniuje Komisja Oświaty).
4.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, szczegółowego trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
5.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury.
6.
Zamknięcie obrad Komisji.