Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 007-Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
19 Posiedzenie w dniu 26 sierpnia 2021, godz. 17:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 sala 17
BR- III.0012.4.19.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.
Stan przygotowania szkolnictwa stalowowolskiego do roku szkolnego 2021/2022
3.
Zamknięcie obrad Komisji.