Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 11 października 2017, godz. 15:45, w Sali posiedzeń Rady MiG Kórnik, ul. Rynek1 - ratusz bniński
SE-BRM.0012.6.12.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Rozpatrzenie skargi na działania sołtysa sołectwa Borówiec Nowy.
3.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
4.
Zakończenie posiedzenia.