Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 11 października 2017, godz. 13:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzedz, pok. nr 105.
BRM.KRew.0012.6.13.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przyjęcie protokołu pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków finansowych w 2016 r. na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.
3.
Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Przedszkola nr 4 w Swarzędzu.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.15:01