Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 004-Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska
34 Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2021, godz. 16:00, w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 oraz w terenie
BR- III.0012.7.34.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad Komisji.
2.
Przegląd inwestycji gminnych ze szczególnym uwzględnieniem stawów osadowych po rekultywacji (wizja w terenie – wyjazd sprzed budynku UM ul. Wolności 7)).
3.
Omówienie wizji (Urząd Miasta sala 17).
4.
Zamknięcie obrad Komisji.