Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LXII Sesja w dniu 26 września 2017, godz. 15:00, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101
EO.0002.62.2017JK

Dyskusja

2.
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania ustanowionego na nieruchomościach Skarbu Państwa, oznaczonych Nr 1633/5, 1633/6 i 1633/7 położonych w obrębie m. Sokółka.
3.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sokółka".
4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Burmistrzem Sokółki w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
5.
Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sokółce o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z przeprowadzoną nadbudową łącznika w budynku szkoły.
6.
Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego budynku Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynku szkoły.
7.
Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego budynku Przedszkola Nr 5 w Sokółce o nakłady poniesione przez gminę Sokółka w związku z przeprowadzoną modernizacją i przebudową budynku.
8.
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokółka.
9.
Zamknięcie sesji.