Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Sokółce / Rada Miejska w Sokółce
LXI Sesja w dniu 19 września 2017, godz. 15:30, w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101
EO.0002.61.2017JK

Dyskusja

2.
Zajęcie stanowiska w sprawie wystąpienia Marszałka Województwa Podlaskiego dotyczące budowy wiaduktu.
3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce.
4.
Zamknięcie sesji.