Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 18 września 2017, godz. 14:00, w Sala Posiedzeń Rady MiG Kórnik, ul. Rynek 1- ratusz bniński
SE-BRM.0012.6.11.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń
3.
Rozpatrzenie skargi na działania kierownika OPS w zakresie organizacji Obozu Strażackiego.
4.
Rozpatrzenie skargi na działania burmistrza w zakresie wycinki drzewa.
5.
Rozpatrzenie skargi na działania burmistrza w zakresie wydanego zezwolenia.
6.
Rozpatrzenie skargi na działania burmistrza.
7.
Rozpatrzenie skargi na sposób zabezpieczenia placu zabaw w Kórniku.
8.
Rozpatrzenie odwołania od decyzji zawartych w uchwałe Rady MiG Kórnik nr XXXVI/489/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Gminazjum w Kórniku.
Załączniki
489489-uz
9.
Wolne głosy i wnioski.
10.
Zakończenie posiedzenia.