Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 13 września 2017, godz. 13:00
BRM.KRew.0012.6.11.2017

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Przedszkola nr 4 w Swarzędzu.
3.
Procedowanie nad kontrolą prawidłowości stosowanych procedur i działań w zakresie naliczania, poboru i egzekwowania podatku od nieruchomości.
4.
Sprawy bieżące.
5.
Zakończenie.14:41