Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Powiatu Jarocińskiego / Radni - Sesja
LIX Sesja w dniu 25 maja 2018, godz. 15:00, w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie

Dyskusja

1.
Otwarcie obrad sesji.
2.
Przyjęcie protokołu z obrad LVIII sesji Rady Powiatu.
3.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LVIII sesji Rady Powiatu.
4.
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LVIII sesji Rady Powiatu.
5.
Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2017 roku.
Załączniki
pozytek
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji Doraźnej.
Załączniki
59uch1Głosowanie
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.
Załączniki
59uch2Głosowanie
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia".
Załączniki
59uch3Głosowanie
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok.
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego Pana Zbigniewa Kuzdżała
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Jarocińskiego.
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jarocińskiego.
14.
Interpelacje i zapytania radnych.
15.
Wnioski i oświadczenia radnych.
16.
Wolne głosy i wnioski.
17.
Komunikaty.
18.
Zakończenie obrad.