Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Stalowej Woli / 002-Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
12 Posiedzenie w dniu 15 czerwca 2021, godz. 16:30, w w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Stalowej Woli Al. Jana Pawła II 27, sala konferencyjna
BR-III.0012.6.12.2021

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia komisji.
2.
Informacja Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie stalowowolskim w 2020 roku.
3.
Informacja dotycząca działalności Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli w zakresie zwalczania przestępczości i zapobiegania temu zjawisku w roku 2020.
4.
Sprawy różne:
a)
interwencja dot. progów zwalniających przy ul. Grunwaldzkiej,
b)
interwencja mieszkańców ul. Posanie dot. wyjazdu na ul. Brandwicką,
c)
wnioski mieszkańców ul. Krzywej dot. organizacji ruchu po remoncie,
d)
zmiana organizacji ruchu przy wyjeździe z siedziby Państwowej Straży Pożarnej,
e)
dyskusja dot. ewentualnej możliwości i potrzeby powołania Straży Miejskiej.
5.
Zamknięcie obrad Komisji.